Privacy Policy

Fast Motion Fast Motion, gevestigd aan Wijnbrugstraat 196 3011XW Rotterdam Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.fastmotion.nl Wijnbrugstraat 196
3011XW Rotterdam
Nederland 0610996096

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fast Motion verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marit@fastmotion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fast Motion verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Fast Motion analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

– Fast Motion volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fast Motion neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fast Motion) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fast Motion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonsgegevens daarom tot 1,5 jaar nadat je voor het laatst contact met ons hebt gehad. Tot die tijd kunnen wij nog contact met je willen opnemen. Uitzondering hierop zijn gegevens die wij volgens de wet (bijvoorbeeld de Belastingwet) langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fast Motion deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fast Motion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fast Motion jouw persoonsgegevens aan andere derden, bijvoorbeeld met organisaties waar we mee samenwerken in verband met workshops. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fast Motion gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fast Motion gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics: Hiermee meten wij het gedrag van bezoekers op de website. Zo kunnen we de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Naam: _ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _gat

Functie: Cookie om verzoeksnelheid te vertragen

Bewaartermijn: 10 minuten

Naam: _gid

Functie: Analytische cookie om gebruikers te onderscheiden

Bewaartermijn: 1 dag

Hotjar: Wij gebruiken Hotjar om websitegebruik te analyseren. Daarvoor maken we anonieme recordings en heatmaps. Daarnaast kunnen we hiermee feedback aan de gebruiker vragen. Wij kunnen hier geen persoonsgegevens uit afleiden, tenzij jij er zelf voor kiest deze met ons te delen. Gegevens die worden ingevoerd in formulieren worden afgeschermd.

Naam: _hjIncludedInSample

Functie: Deze cookie laat Hotjar weten of een bezoeker opgenomen is in een steekproef. 

Bewaartermijn: sessie

Naam: _hjUserId

Functie: Deze cookie maakt het mogelijk om dezelfde bezoeker op meerdere pagina’s en sessies te volgen

Bewaartermijn: 1 jaar

Active Campaign: Als je jezelf hebt aangemeld voor onze mailinglijst analyseren we door middel van Active Campaign de manier waarop jij onze website gebruikt, zodat we jou gepersonaliseerde mailings kunnen sturen. 

Naam: ac_enable_tracking

Functie: Deze cookie laat aan Active Campaign weten dat wij tracking hebben ingeschakeld.

Bewaartermijn: 30 dagen

Naam: cmp609913366

Functie: Active Campaign Marketing Automation tracking

Bewaartermijn: 30 dagen

LinkedIn: Wij plaatsen advertenties op LinkedIn en meten daarna het gedrag van mensen die via de advertentie op de website terecht komen. Zo kunnen we de effectiviteit van de advertenties meten.

Naam: BizoID

Functie: Meet statistieken voor LinkedIn-advertenties

Bewaartermijn: 6 maanden

Naam: UserMatchHistory

Functie: Meet statistieken voor LinkedIn-advertenties

Bewaartermijn: 6 maanden

Naam: bcookie

Functie: Browser-ID-cookie

Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: lidc

Functie: Deze cookie wordt gebruikt voor routering

Bewaartermijn: 1 dag

Facebook: Wij plaatsen advertenties op Facebook en meten daarna het gedrag van mensen die via de advertentie op de website terecht komen. Zo kunnen we de effectiviteit van de advertenties meten.

Naam: fr

Functie: Deze advertentiecookie wordt door Facebook gebruikt om advertenties te tonen, te meten en de relevantie van advertenties te verbeteren

Bewaartermijn: 90 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fast Motion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marit@fastmotion.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Fast Motion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fast Motion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marit@fastmotion.nl.